331-999-0071

Автоматизація доказів за допомогою моделі оцінки Адміралтейства та інтеграції тесту CRAAP

Автоматизація всіх рівнів моделі оцінки Адміралтейства в оцінці кібердоказів передбачає розробку систематичного процесу, що включає критерії моделі та методологію оцінки. Ми перерахували можливі кроки для автоматизації кожного рівня Admiralty Scoring Model.

 1. Збір і попередня обробка кібердоказів. Зберіть відповідні кібердокази, такі як файли журналів, дані мережевого трафіку, системні артефакти або будь-яку іншу цифрову інформацію, пов’язану з інцидентом або розслідуванням. Попередньо обробіть дані, щоб забезпечити узгодженість і сумісність для аналізу, що може включати очищення, нормалізацію та форматування даних.
 2. Визначте критерії для кожного рівня: перегляньте модель оцінювання Адміралтейства та визначте критерії для кожного рівня. Модель зазвичай складається з кількох рівнів, таких як Рівень 1 (Ознака), Рівень 2 (Розумне переконання), Рівень 3 (Стійке переконання) і Рівень 4 (Факт). Визначте конкретні критерії та показники для оцінки на кожному рівні на основі вказівок моделі.
 3. Розробити алгоритми або правила для оцінки доказів: розробити алгоритми або правила, які можуть автоматично оцінювати докази за визначеними критеріями для кожного рівня. Це може включати застосування методів машинного навчання, обробки природної мови або систем на основі правил для аналізу доказів і оцінювання на основі критеріїв.

 1. Витягніть ознаки зі свідчень: визначте відповідні ознаки або атрибути зі свідчень, які можуть сприяти процесу оцінки. Ці функції можуть включати індикатори компромісу, мітки часу, шаблони мережі, характеристики файлів або будь-яку іншу відповідну інформацію, яка відповідає критеріям для кожного рівня.
 2. Призначте бали на основі критеріїв: призначте бали або рейтинги доказам на основі критеріїв для кожного рівня моделі оцінки Адміралтейства. Оцінка може бути двійковою (наприклад, склав/не склала), числовою (наприклад, за шкалою від 1 до 10) або будь-якою іншою відповідною шкалою, яка відображає рівень впевненості або віри, пов’язаний із доказами.
 3. Інтегруйте процес підрахунку балів в уніфіковану систему: розробіть уніфіковану систему або додаток, що містить автоматизований процес підрахунку балів. Ця система повинна приймати докази як вхідні дані, застосовувати алгоритми або правила для оцінки доказів і генерувати відповідні бали або рейтинги для кожного рівня моделі.
 4. Перевірте та вдосконаліть автоматизовану систему підрахунку балів. Перевірте продуктивність автоматизованої системи підрахунку балів, порівнявши її результати з оцінками людини або встановленими тестами. Проаналізуйте точність, точність, запам’ятовуваність або інші відповідні показники системи, щоб переконатися в її надійності. За потреби вдосконаліть систему на основі результатів оцінювання.
 5. Постійно оновлюйте та вдосконалюйте систему: будьте в курсі останніх даних про кіберзагрози, методів атак і нових доказових факторів. Регулярно оновлюйте та вдосконалюйте автоматизовану систему підрахунку балів, щоб адаптуватись до нових тенденцій, уточнювати критерії та підвищувати точність оцінок.

Автоматизація моделі підрахунку балів Адміралтейства в оцінці кібердоказів вимагає досвіду в кібербезпеці, аналізі даних і розробці програмного забезпечення. Залучайте експертів із домену, аналітиків із кібербезпеки та фахівців із обробки даних, щоб забезпечити ефективне впровадження та узгодження з конкретними вимогами чи сценарієм використання вашої організації.

Інтеграція тесту CRAAP (Актуальність, Релевантність, Авторитет, Точність, Мета) з моделлю підрахунку балів Адміралтейства НАТО може забезпечити комплексну систему оцінювання достовірності та якості кібердоказів.

 1. Визначте критерії: об’єднайте критерії з обох моделей, щоб створити єдиний набір критеріїв оцінювання. Використовуйте повні критерії Адміралтейської оціночної моделі НАТО як основні рівні оцінювання, тоді як тест CRAAP може служити підкритерієм на кожному рівні. Наприклад:
  • Рівень 1 (Ознака): Оцініть докази актуальності, релевантності та авторитету.
  • Рівень 2 (Розумне переконання): Оцініть докази на предмет точності та мети.
  • Рівень 3 (Стійке переконання): Проаналізуйте докази для всіх критеріїв тесту CRAAP.
  • Рівень 4 (Факт): Подальша перевірка доказів для всіх критеріїв тесту CRAAP.
 2. Призначте ваги або бали: визначте відносну важливість або вагу кожного критерію в рамках уніфікованої системи оцінювання. Ви можете призначити більш високу вагу критеріям з моделі оцінки Адміралтейства НАТО, оскільки вони представляють основні рівні, тоді як критерії тесту CRAAP можуть мати меншу вагу як підкритерії. Крім того, ви можете призначити бали або рейтинги кожному критерію на основі їх відповідності та впливу на загальну оцінку.
 3. Розробіть автоматизований процес оцінювання: розробіть алгоритми або правила на основі визначених критеріїв і вагових коефіцієнтів для автоматизації процесу оцінювання. Це може включати методи обробки природної мови, аналіз тексту або інші методи для отримання відповідної інформації та оцінки доказів за критеріями.
 4. Витягніть релевантні ознаки доказів: визначте особливості або атрибути доказів, які відповідають критеріям тесту CRAAP і моделі оцінки Адміралтейства НАТО. Наприклад, для авторитету ви можете враховувати такі фактори, як повноваження автора, репутація джерела або статус рецензування. Витягніть ці функції зі свідчень, які використовуються в автоматизованому процесі оцінювання.
 5. Застосуйте уніфіковану систему оцінювання: інтегруйте автоматизований процес оцінювання з уніфікованою системою. Введіть докази, застосуйте алгоритми або правила для оцінки доказів за визначеними критеріями та створіть бали або рейтинги для кожного критерію та загального рівня оцінки.
 6. Об’єднайте та інтерпретуйте результати: об’єднайте бали або оцінки за кожним критерієм і рівнем, щоб отримати загальну оцінку доказів. Встановіть порогові значення або правила прийняття рішень, щоб визначити остаточну класифікацію доказів на основі комбінованих балів або рейтингів. Інтерпретуйте результати, щоб повідомити зацікавленим сторонам про достовірність і якість доказів.
 7. Перевірте та вдосконаліть інтегровану структуру: перевірте ефективність інтегрованої основи, порівнявши її результати з ручними оцінками або встановленими контрольними показниками. Оцініть точність, точність, запам’ятовуваність або інші відповідні показники, щоб переконатися в його ефективності. Постійно вдосконалюйте та вдосконалюйте структуру на основі відгуків і нових ідей.

Інтегрувавши тест CRAAP із моделлю оцінки Адміралтейства НАТО, ви можете покращити процес оцінювання, враховуючи технічні аспекти доказів та їх актуальність, актуальність, авторитетність, точність і мету. Ця інтеграція забезпечує більш повну та всебічну оцінку достовірності та якості доказів.

 в оцінці кібердоказів передбачає розробку систематичного процесу, що включає критерії моделі та методологію оцінки. Ми перерахували можливі кроки для автоматизації кожного рівня Admiralty Scoring Model.

 1. Збір і попередня обробка кібердоказів. Зберіть відповідні кібердокази, такі як файли журналів, дані мережевого трафіку, системні артефакти або будь-яку іншу цифрову інформацію, пов’язану з інцидентом або розслідуванням. Попередньо обробіть дані, щоб забезпечити узгодженість і сумісність для аналізу, що може включати очищення, нормалізацію та форматування даних.
 2. Визначте критерії для кожного рівня: перегляньте модель оцінювання Адміралтейства та визначте критерії для кожного рівня. Модель зазвичай складається з кількох рівнів, таких як Рівень 1 (Ознака), Рівень 2 (Розумне переконання), Рівень 3 (Стійке переконання) і Рівень 4 (Факт). Визначте конкретні критерії та показники для оцінки на кожному рівні на основі вказівок моделі.
 3. Розробити алгоритми або правила для оцінки доказів: розробити алгоритми або правила, які можуть автоматично оцінювати докази за визначеними критеріями для кожного рівня. Це може включати застосування методів машинного навчання, обробки природної мови або систем на основі правил для аналізу доказів і оцінювання на основі критеріїв.
 4. Витягніть ознаки зі свідчень: визначте відповідні ознаки або атрибути зі свідчень, які можуть сприяти процесу оцінки. Ці функції можуть включати індикатори компромісу, мітки часу, шаблони мережі, характеристики файлів або будь-яку іншу відповідну інформацію, яка відповідає критеріям для кожного рівня.
 5. Призначте бали на основі критеріїв: призначте бали або рейтинги доказам на основі критеріїв для кожного рівня моделі оцінки Адміралтейства. Оцінка може бути двійковою (наприклад, склав/не склала), числовою (наприклад, за шкалою від 1 до 10) або будь-якою іншою відповідною шкалою, яка відображає рівень впевненості або віри, пов’язаний із доказами.
 6. Інтегруйте процес підрахунку балів в уніфіковану систему: розробіть уніфіковану систему або додаток, що містить автоматизований процес підрахунку балів. Ця система повинна приймати докази як вхідні дані, застосовувати алгоритми або правила для оцінки доказів і генерувати відповідні бали або рейтинги для кожного рівня моделі.
 7. Перевірте та вдосконаліть автоматизовану систему підрахунку балів. Перевірте продуктивність автоматизованої системи підрахунку балів, порівнявши її результати з оцінками людини або встановленими тестами. Проаналізуйте точність, точність, запам’ятовуваність або інші відповідні показники системи, щоб переконатися в її надійності. За потреби вдосконаліть систему на основі результатів оцінювання.
 8. Постійно оновлюйте та вдосконалюйте систему: будьте в курсі останніх даних про кіберзагрози, методів атак і нових доказових факторів. Регулярно оновлюйте та вдосконалюйте автоматизовану систему підрахунку балів, щоб адаптуватись до нових тенденцій, уточнювати критерії та підвищувати точність оцінок.

Автоматизація моделі підрахунку балів Адміралтейства в оцінці кібердоказів вимагає досвіду в кібербезпеці, аналізі даних і розробці програмного забезпечення. Залучайте експертів із домену, аналітиків із кібербезпеки та фахівців із обробки даних, щоб забезпечити ефективне впровадження та узгодження з конкретними вимогами чи сценарієм використання вашої організації.

Інтеграція тесту CRAAP (Актуальність, Релевантність, Авторитет, Точність, Мета) з моделлю підрахунку балів Адміралтейства НАТО може забезпечити комплексну систему оцінювання достовірності та якості кібердоказів.

 1. Визначте критерії: об’єднайте критерії з обох моделей, щоб створити єдиний набір критеріїв оцінювання. Використовуйте повні критерії Адміралтейської оціночної моделі НАТО як основні рівні оцінювання, тоді як тест CRAAP може служити підкритерієм на кожному рівні. Наприклад:
  • Рівень 1 (Ознака): Оцініть докази актуальності, релевантності та авторитету.
  • Рівень 2 (Розумне переконання): Оцініть докази на предмет точності та мети.
  • Рівень 3 (Стійке переконання): Проаналізуйте докази для всіх критеріїв тесту CRAAP.
  • Рівень 4 (Факт): Подальша перевірка доказів для всіх критеріїв тесту CRAAP.
 2. Призначте ваги або бали: визначте відносну важливість або вагу кожного критерію в рамках уніфікованої системи оцінювання. Ви можете призначити більш високу вагу критеріям з моделі оцінки Адміралтейства НАТО, оскільки вони представляють основні рівні, тоді як критерії тесту CRAAP можуть мати меншу вагу як підкритерії. Крім того, ви можете призначити бали або рейтинги кожному критерію на основі їх відповідності та впливу на загальну оцінку.
 3. Розробіть автоматизований процес оцінювання: розробіть алгоритми або правила на основі визначених критеріїв і вагових коефіцієнтів для автоматизації процесу оцінювання. Це може включати методи обробки природної мови, аналіз тексту або інші методи для отримання відповідної інформації та оцінки доказів за критеріями.
 4. Витягніть релевантні ознаки доказів: визначте особливості або атрибути доказів, які відповідають критеріям тесту CRAAP і моделі оцінки Адміралтейства НАТО. Наприклад, для авторитету ви можете враховувати такі фактори, як повноваження автора, репутація джерела або статус рецензування. Витягніть ці функції зі свідчень, які використовуються в автоматизованому процесі оцінювання.
 5. Застосуйте уніфіковану систему оцінювання: інтегруйте автоматизований процес оцінювання з уніфікованою системою. Введіть докази, застосуйте алгоритми або правила для оцінки доказів за визначеними критеріями та створіть бали або рейтинги для кожного критерію та загального рівня оцінки.
 6. Об’єднайте та інтерпретуйте результати: об’єднайте бали або оцінки за кожним критерієм і рівнем, щоб отримати загальну оцінку доказів. Встановіть порогові значення або правила прийняття рішень, щоб визначити остаточну класифікацію доказів на основі комбінованих балів або рейтингів. Інтерпретуйте результати, щоб повідомити зацікавленим сторонам про достовірність і якість доказів.
 7. Перевірте та вдосконаліть інтегровану структуру: перевірте ефективність інтегрованої основи, порівнявши її результати з ручними оцінками або встановленими контрольними показниками. Оцініть точність, точність, запам’ятовуваність або інші відповідні показники, щоб переконатися в його ефективності. Постійно вдосконалюйте та вдосконалюйте структуру на основі відгуків і нових ідей.

Інтегрувавши тест CRAAP із моделлю оцінки Адміралтейства НАТО, ви можете покращити процес оцінювання, враховуючи технічні аспекти доказів та їх актуальність, актуальність, авторитетність, точність і мету. Ця інтеграція забезпечує більш повну та всебічну оцінку достовірності та якості доказів.

Авторське право 2023 Treadstone 71

Зверніться до Treastone 71

Зв’яжіться з Treadstone 71 сьогодні. Дізнайтеся більше про наші пропозиції щодо цілеспрямованого аналізу ворогів, тренінгів із когнітивної війни та інтелектуальної торгівлі.

Зв'яжіться з нами сьогодні!