331-999-0071

STEMPLES Plus як основа для оцінки кіберможливостей

STEMPLES Plus — це система, яка використовується для оцінки кіберспроможності країни. STEMPLES Plus означає соціальні, технічні, економічні, військові, політичні, правові, освітні та безпекові (внутрішні) чинники, а «плюс» стосується додаткових факторів, таких як культура, освіта та організаційні структури. Treadstone 71 використовує фреймворк STEMPLES Plus для оцінки кіберможливостей країни-супротивника з точки зору їх здатності виконувати різні кібероперації проти нас.

Соціальні фактори: Оцініть соціальні фактори, що впливають на кіберспроможність країни. Це включає рівень обізнаності та цифрової грамотності серед населення, наявність кваліфікованих фахівців з кібербезпеки, сприйняття громадськістю кібербезпеки та рівень співпраці між урядом, приватним сектором і громадянським суспільством у боротьбі з кіберзагрозами.

Технічні фактори: Оцініть технічні аспекти кіберспроможності країни. Це передбачає оцінку складності технологічної інфраструктури країни, наявності передових інструментів і технологій кібербезпеки, досліджень і розробок у сфері кібербезпеки, а також рівня досвіду нових технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн або квантові обчислення.

Економічні фактори: Вивчіть економічні фактори, що впливають на кіберспроможність країни. Оцініть інвестиції в дослідження та розробки в галузі кібербезпеки, наявність галузей і підприємств, пов’язаних з кібербезпекою, рівень зрілості кібербезпеки в критичних секторах та економічний вплив кіберзагроз на економіку країни.

Військові фактори: Оцініть військові аспекти кіберспроможності країни. Це включає оцінку присутності та спроможності спеціальних військових кіберпідрозділів, інтеграцію кіберспроможностей у військові стратегії та доктрини, рівень інвестицій у спроможності кіберзахисту та нападу, а також спроможності країни вести кібервійну.

Політичні фактори: проаналізуйте політичні чинники, які формують кіберспроможність країни. Це передбачає оцінку прихильності уряду кібербезпеці, наявність національних стратегій і політики кібербезпеки, правову базу, що регулює кібердіяльність, міжнародне співробітництво з питань кібербезпеки та дипломатичну позицію країни в кіберпитаннях.

Юридичні фактори: Вивчіть законодавчу базу, що регулює кібер-діяльність у країні. Оцініть достатність законів і нормативних актів, пов’язаних із кібербезпекою, захистом даних, конфіденційністю, інтелектуальною власністю та кіберзлочинністю. Оцінити механізми примусу, правові процедури та міжнародно-правові зобов’язання, пов’язані з кібердіяльністю.

Освітні фактори: Розгляньте освітні аспекти кіберспроможності країни. Це включає оцінку академічних зобов’язань щодо кібербезпеки, гібридної війни, когнітивної війни, операцій впливу, кіберрозвідки та контррозвідки під час проведення кібероперацій, комерційного середовища країни, пов’язаного з кіберконференціями, обміну інформацією, асоціацій, груп етичних хакерів та обізнаності. 

  • Фактори безпеки: включіть фактори безпеки для оцінки загального стану безпеки в країні, включаючи надійність захисту критичної інфраструктури, можливості реагування на інциденти, освітні програми з кібербезпеки та програми підвищення обізнаності, а також стійкість екосистеми кібербезпеки країни.
  • Релігія: оцініть вплив релігії на практику, політику та ставлення до кібербезпеки в країні. Вивчіть, як релігійні переконання та цінності можуть впливати на сприйняття кібербезпеки, конфіденційності та використання технологій.
  • Демографія: проаналізуйте демографічні чинники, які можуть вплинути на кібер-можливості, наприклад чисельність і різноманіття населення, рівень цифрової грамотності, наявність кваліфікованих фахівців з кібербезпеки та цифровий розрив між різними демографічними групами.
  • Соціальна психологія: розглянемо фактори соціальної психології, які можуть впливати на практику кібербезпеки, зокрема довіру, соціальні норми, групову динаміку та індивідуальну поведінку. Проаналізуйте, як соціально-психологічні чинники можуть формувати ставлення до кібербезпеки, конфіденційності даних і дотримання правил безпеки.
  • Стратегічні фактори: Оцініть стратегічні виміри кіберспроможності країни. Це передбачає аналіз довгострокових цілей країни, пріоритетів та інвестицій у кібербезпеку, її стан кіберзахисту, наступальні можливості та можливості кіберрозвідки. Оцінити інтеграцію кіберможливостей у стратегії національної безпеки та узгодження кіберцілей із ширшими геополітичними інтересами.

Крім того, ми використовуємо фактори «Плюс» у STEMPLES Plus — культура, освіта та організаційні структури, щоб надати додаткову інформацію про кібер-можливості країни. Ці фактори допомагають оцінити культурне ставлення до кібербезпеки, стан освітніх і навчальних програм з кібербезпеки, а також організаційні структури та співпрацю, які стимулюють ініціативи з кібербезпеки в країні.

Систематично аналізуючи фактори STEMPLES Plus, ви можете всебічно зрозуміти кібер-можливості, сильні та слабкі сторони країни. Ця оцінка може стати основою для прийняття політичних рішень, моделювання загроз і розробки ефективних стратегій кібербезпеки та заходів протидії.

Включивши «Релігію, демографічну та соціальну психологію» в структуру STEMPLES Plus, ви зможете краще зрозуміти кібер-можливості країни та контекстуальні фактори, які на них впливають. Ця розширена структура допомагає охопити суспільні та людські аспекти, які відіграють важливу роль у практиці, політиці та ставленні до кібербезпеки в певній країні.

 Авторське право 2023 Treadstone 71 LLC

Зверніться до Treastone 71

Зв’яжіться з Treadstone 71 сьогодні. Дізнайтеся більше про наші пропозиції щодо цілеспрямованого аналізу ворогів, тренінгів із когнітивної війни та інтелектуальної торгівлі.

Зв'яжіться з нами сьогодні!